Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 424

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Tekst ogłoszony: pdf D20070424.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070424Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-04-11
Data wydania: 2007-03-29
Data wygaśnięcia: 2014-08-12
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 56-67 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP