Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej


Tekst aktu: pdf D20070437L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070437.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070437Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-04-13
Data wydania: 2007-04-03
Data wygaśnięcia: 2013-06-27
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 39-75, art. 79-89 i art. 91 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP