Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20070634.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-31
Data wydania: 2006-02-27
Data wejścia w życie: 2006-06-19
Data obowiązywania: 2006-06-19
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP