Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy


Tekst aktu: pdf D20070765L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070765.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070765Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-06-26
Data wydania: 2007-06-04
Data wygaśnięcia: 2013-02-11
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP