Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 769

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20070769L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070769.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-27
Data wydania: 2007-05-24
Data wejścia w życie: 2007-12-28
Data obowiązywania: 2007-12-28
Uwagi: Art. 1 pkt 22-23 i pkt 25-26 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP