Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka


Tekst aktu: pdf D20070850L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070850.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070850Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-07-09
Data wydania: 2007-06-15
Data wejścia w życie: 2007-10-10
Data obowiązywania: 2007-10-10
Uwagi: Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o licencji doradcy restrukturyzacyjnego" na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 978 art. 440 pkt 1
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP