Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów


Tekst aktu: pdf D20070859L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070859.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070859Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-07-11
Data wydania: 2007-06-29
Data wejścia w życie: 2007-07-12
Data obowiązywania: 2007-07-12
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP