Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873

Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20070873L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070873.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070873Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-13
Data wydania: 2007-06-14
Data wejścia w życie: 2007-07-31
Data obowiązywania: 2007-07-31
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP