Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych


Tekst aktu: pdf D20070880L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070880.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-07-17
Data wydania: 2007-05-11
Data wejścia w życie: 2007-09-18
Data obowiązywania: 2007-09-18
Data uchylenia: 2008-07-11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP