Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 905

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej


Tekst aktu: pdf D20070905L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070905.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20070905Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-07-20
Data wydania: 2007-06-29
Data wejścia w życie: 2007-08-04
Data obowiązywania: 2007-08-04
Uwagi: art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP