Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 974

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 19/04


Tekst aktu: pdf D20070974TK.doc
  pdf D20070974TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070974.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-01
Data wydania: 2007-07-17
Data wejścia w życie: 2007-08-01
Data obowiązywania: 2007-08-01
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP