Dz.U. 2007 nr 140 poz. 982

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20070982L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20070982.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-03
Data wydania: 2007-06-29
Data wejścia w życie: 2007-08-18
Data obowiązywania: 2007-08-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie