Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu


Tekst aktu: pdf D20071033L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071033.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20071033Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-08-14
Data wydania: 2007-07-10
Data wejścia w życie: 2007-11-15
Data obowiązywania: 2007-11-15
Uwagi: wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 25 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP