Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1170

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej


Tekst aktu: pdf D20071170L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071170.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20071170Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-09-14
Data wydania: 2007-08-24
Data wejścia w życie: 2007-09-14
Data obowiązywania: 2007-09-14
Uwagi: patrz art. 46- dotyczy wejścia w życie niektórych artykułów; art. 41 zmieniający ustawę o cudzoziemcach wchodzi w życie z dniem określonym w Decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę UE z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) odesłanie do przepisów UE. Z dniem 1 kwietnia 2010 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (na podst. Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 233)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP