Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Tekst ogłoszony: pdf D20071347.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-15
Data wydania: 2007-09-25
Data wejścia w życie: 2007-10-30
Data obowiązywania: 2007-10-30
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające