Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1366

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Tekst aktu: pdf D20071366L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071366.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20071366Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-10-18
Data wydania: 2007-09-07
Data wejścia w życie: 2009-09-01
Data obowiązywania: 2009-09-01
Data uchylenia: 2015-07-01
Uwagi: art. 2, 3, 4, 59, 62 i 69 wchodzą w życie z dniem 18 października 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP