Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane


Tekst aktu: pdf D20071373L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071373.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-10-18
Data wydania: 2007-09-19
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2008 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP