Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Tekst ogłoszony: pdf D20071378.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20071378Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-10-19
Data wydania: 2007-09-07
Data wejścia w życie: 2008-10-01
Data obowiązywania: 2008-10-01
Uwagi: Art. 20 ust. 3-5 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r., art. 45 wchodzi w życie 3 listopada 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP