Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015


Tekst aktu: pdf D20071379L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20071379.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20071379Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-10-19
Data wydania: 2007-09-07
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Uwagi: Z dniem 4 lutego 2015 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (na podst. Dz. U.z 2015, poz. 143)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP