Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1536

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej


Tekst ogłoszony: pdf D20071536.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-14
Data wydania: 2007-10-31
Data wejścia w życie: 2007-11-29
Data obowiązywania: 2007-11-29
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Dyrektywy europejskie