Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20071753.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-12-24
Data wydania: 2007-12-12
Data wejścia w życie: 2007-12-24
Data obowiązywania: 2007-12-24
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1853
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP