Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 233

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku


Tekst ogłoszony: pdf D20080233.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-03-07
Data wydania: 2008-02-26
Data wejścia w życie: 2008-03-22
Data obowiązywania: 2008-03-22
Data uchylenia: 2016-09-05
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP