Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 323

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Tekst ogłoszony: pdf D20080323.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-03-28
Data wydania: 2008-03-14
Data wejścia w życie: 2008-04-12
Data obowiązywania: 2008-04-12
Data uchylenia: 2013-01-24
Organ wydający: MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP