Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Tekst aktu: pdf D20080394L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080394.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20080394Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-04-17
Data wydania: 2008-03-18
Data wejścia w życie: 2008-05-02
Data obowiązywania: 2008-05-02
Data uchylenia: 2016-01-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP