Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Tekst ogłoszony: pdf D20080415.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20080415Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2008-04-25
Data wydania: 2008-04-09
Data wygaśnięcia: 2013-06-13
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatruniania i instytucjach rynku pracy nie obejmuje art. 126-138
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP