Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej


Tekst aktu: pdf D20080728L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080728.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20080728Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-07-02
Data wydania: 2008-06-17
Data uchylenia: 2009-10-02
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje: art. 135-143 ustawy z 12 marca 2004 r.(Dz. U. Nr 64, poz. 593).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP