Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 771

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06


Tekst aktu: pdf wdu20080771TK.doc
  pdf wdu20080771TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080771.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-07-07
Data wydania: 2008-06-24
Data wejścia w życie: 2008-07-07
Data obowiązywania: 2008-07-07
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP