Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych


Tekst aktu: pdf D20080865L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080865.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20080865Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-07-31
Data wydania: 2008-07-10
Data wejścia w życie: 2008-08-15
Data obowiązywania: 2008-08-15
Uwagi: art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 26 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP