Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 888

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20080888L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20080888.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-08-05
Data wydania: 2008-07-10
Data wejścia w życie: 2008-09-20
Data obowiązywania: 2008-09-20
Uwagi: art. 1 pkt 8-13 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r., odesłanie do przepisów UE: rozp. (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP