Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 165 poz. 1028

Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20081028.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-12
Data wydania: 2007-05-30
Data wejścia w życie: 2008-05-01
Data obowiązywania: 2008-05-01
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP