Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich


Tekst aktu: pdf D20081055L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081055.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081055Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-09-23
Data wydania: 2008-09-04
Data wejścia w życie: 2008-10-08
Data obowiązywania: 2008-10-08
Uwagi: art. 18 oraz art. 31 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP