Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20081237L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081237.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081237Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-11-13
Data wydania: 2008-10-03
Data wejścia w życie: 2008-11-15
Data obowiązywania: 2008-11-15
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP