Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń


Tekst ogłoszony: pdf D20081249.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-11-14
Data wydania: 2008-11-05
Data wejścia w życie: 2008-11-29
Data obowiązywania: 2008-11-29
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1624
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP