Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt


Tekst ogłoszony: pdf D20081342.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081342Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2008-12-02
Data wydania: 2008-11-18
Data wygaśnięcia: 2014-11-07
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 86-88 i 92 ustawy Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP