Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych


Tekst aktu: pdf D20081458L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081458.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081458Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-12-18
Data wydania: 2008-11-21
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające