Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Tekst aktu: pdf D20081652L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081652.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-12-31
Data wydania: 2008-12-05
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 214, poz. 1407 z dniem 8 pażdziernika 2010 r. z wyjątkiem art. 6 - 10
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP