Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych


Tekst aktu: pdf D20081656L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081656.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081656Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-12-31
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Uwagi: art. 29-42, 45 pkt 1 i 3-9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., art. 55 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP