Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Tekst aktu: pdf D20090007L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090007.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090007Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-01-07
Data wydania: 2008-12-15
Data wygaśnięcia: 2012-11-09
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie obejmuje art. 32-40.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP