Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej


Tekst aktu: pdf D20090068L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090068.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090068Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-01-17
Data wydania: 2009-01-14
Data wygaśnięcia: 2013-11-19
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu