Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym


Tekst aktu: pdf D20090100L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090100.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090100Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-02-05
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-02-27
Data obowiązywania: 2009-02-27
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP