Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi


Tekst aktu: pdf D20090101L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090101.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090101Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-02-05
Data wydania: 2009-01-09
Data wejścia w życie: 2009-02-20
Data obowiązywania: 2009-02-20
Data uchylenia: 2016-12-14
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP