Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090106L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090106.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-09
Data wydania: 2009-01-09
Data wejścia w życie: 2009-02-24
Data obowiązywania: 2009-02-24
Uwagi: art. 1 pkt 18 i 28 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2009 r. odesłanie do przepisów UE: rozp. (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006, nr 648/2004, nr 689/2008, rozp. Komisji (WE) nr 340/2008,
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP