Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090156L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090156.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090156Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-17
Data wydania: 2009-01-09
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: Art. 126 par. 6, art. 131(1) par. 3, art. 505(31) par. 6 i art. 783 par. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 17b ustawy, o której mowa w art. 5 oraz art. 7 niniejszej ustawy weszły w życie z dniem 17 lutego 2009 r; Art. 2-4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt 3, art. 85 ust. 1 pkt 19 ustawy o której mowa w art. 5 oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP