Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20090353.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-03-18
Data wydania: 2009-03-05
Data wejścia w życie: 2009-03-18
Data obowiązywania: 2009-03-18
Data uchylenia: 2012-04-09
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP