Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim


Tekst aktu: pdf D20090420L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090420.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090420Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-03-31
Data wydania: 2009-02-20
Data wejścia w życie: 2009-04-01
Data obowiązywania: 2009-04-01
Data uchylenia: 2014-03-20
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP