Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20090458L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090458.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090458Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-07
Data wydania: 2009-03-19
Data wejścia w życie: 2009-04-22
Data obowiązywania: 2009-04-22
Uwagi: wyjątki dotyczące daty wejścia w życie patrz art. 26
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP