Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20090461.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-07
Data wydania: 2009-03-12
Data wejścia w życie: 2009-07-08
Data obowiązywania: 2009-07-08
Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP