Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 617

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08


Tekst aktu: pdf D20090617TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090617.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-12
Data wydania: 2009-04-30
Data wejścia w życie: 2009-05-12
Data obowiązywania: 2009-05-12
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP