Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 641

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia


Tekst aktu: pdf D20090641L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090641.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-21
Data wydania: 2009-04-24
Data wejścia w życie: 2009-06-05
Data obowiązywania: 2009-06-05
Uwagi: art. 1 ust. 1 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 21 maja 2009 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP