Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym


Tekst aktu: pdf D20090649L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090649.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090649Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-05-22
Data wydania: 2009-05-07
Data wejścia w życie: 2009-06-06
Data obowiązywania: 2009-06-06
Data uchylenia: 2017-06-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP